L-aktar punti mportanti:

1.F'kull parroċċa hemm knisja kbira u sabiħa.
2.F'Malta hawn 63 parroċċa u Għawdex 15.
3.Knejjes żgħar jissejħu kappelli.
4.L-ewwel parroċċa f'Malta kienet fl-inħawi ta' l-Imdina u r-Rabat.
5.It-tieni parroċċa kienet fl-inħawi tal-Birgu.
6.Il-Katakombi huma bħal kmamar imħaffrin taħt l-art fejn l-insara Maltin kienu jidfnu l-mejtin tagħhom u jiltaqgħu biex jitolbu.
7.Fil-Katakombi kienu jagħmlu tpenġijiet li jfakkruhom f'Ġesu' bħal: ħamiema, pellikan, kuruna tal-fjuri, dgħajsa fil-baħar.
8. Il-knisja ta' Ġesu' ilha Malta għal ħafna u ħafna snin.
 


Comments


Your comment will be posted after it is approved.


Leave a Reply