L-iktar punti mportanti huma:

1. Ġesu' ġie fid-dinja biex isalvana u biex jagħmilna lkoll bħala familja waħda kbira. F'din il-familja kbira, Alla hu Missierna li jħobbna u jieħdu ħsiebna.

2. Il-knisja tagħna għamilha Ġesu'. Aħna dħalna fil-knisja ta' Ġesu' meta ħadna l-magħmudija.

3. Ġesu' għallimna biex lil Alla nħobbuh b'qalbna kollha u b'saħħitna kollha, u biex meta nitkellmu miegħu insejħulu missierna li inti fis-smewwiet.

4. Alla hu missierna u aħna l-familja tiegħu. Ġesu' qalilna li aħna lkoll aħwa.

5. Aħna ngħixu tassew bħala aħwa ta' xulxin meta ngħinu lil xulxin, naħfru lil xulxin u naħsbu f'xulxin.
 


Comments

07/14/2012 00:20

Thanks for details

ReplyLeave a Reply