1. Ġesu' hu r-Ragħaj it-tajjeb tagħna li jieħu ħsiebna.

2. Ġesu' għażel 12-il appostlu biex imexxu l-knisja tiegħu wara li Hu tela' s-sema. Dawn l-appostli kienu:

- Pietru
- Indri
- Ġakbu
- Ġwanni
- Filippu
- Bartilmew
- Mattew
- Tumas
- Ġakbu ta' Alfew
- Xmun l-Imħeġġeġ
- Ġuda ta' Ġakbu
- Ġuda l-Iskarjota

3. Dawk li llum qiegħdin ikompli x-xogħol ta' l-appostli huma l-isqfijiet flimkien mal-Papa.

4. L-arċisqof ta' Malta hu Mons. Pawlu Cremona, filwaqt li dak ta' Għawdex hu Mons. Mario Grech.

5. L-imġieba tagħna lejn l-isqof tagħna għandha tkun li nħobbuh u nobduh bħala dak li qiegħed imexxina f'isem Ġesu'.


Picture
Mons.Pawlu Cremona
Isqof ta' Malta

Picture
Mons. Mario Grech
Arċisqof ta' Għawdex

 


Comments

08/16/2012 20:59

THX for info

Reply
09/03/2012 18:08

THX for info

ReplyLeave a Reply