1. Wara Għid il-~Ħamsin, l-appostli baqgħu jgħallmu t-tagħlim ta' Ġesu'.

2. Il-Kapijiet tal-Lhud ma riedux lil appostli jgħallmu fuq Ġesu', imma l-appostli qaluluhom: "Aħna l-ewwel nobdu 'l Alla, mbagħad lil bnedmin".

3. San Stiefnu kien l-ewwel martri tal-knisja. Hu miet għal Ġesu'. Il-Kapijiet tal-Lhud qatluh billi tefgħulu l-ġebel.
 
Picture
 


Comments
Leave a Reply