1. Wara li Ġesu' tela' s-sema, l-Appostli xterrdu mad-dinja kollha jwasslu t-tagħlim ta' Ġesu' li lkulħadd.

2. L-aktar appostlu li ħadem biex ixerred it-tagħlim ta' Ġesu' kien San Pawl. Hu kien imur minn post għal ieħor biex jgħallem fuq Ġesu'.

3. Illum, dawk li bħal San Pawl jitilqu minn pajjiżhom biex jgħallmu fuq Ġesu' nsejħulhom missjunarji.

4. Fost il-missjunarji hemm ħafna Maltin. Lill-missjunarji aħna ngħinuhom billi nagħtuhom xi flus jew ħwejjeġ, u billi nitolbu għalihom.
Picture
 


Comments
Leave a Reply