1. Darba waħda d-dixxipli ta' Ġesu' flimkien ma' Marija kienu magħluqin jitolbu.
2. Huma kienu mbeżżgħin għax Ġesu' ma kienx għadu magħhom.
3. Dakinhar, Ġesu' bagħat l-Ispirtu s-Santu fuqhom u twieldet il-Knisja.
4. F'ħin minnhom dehru ilsna tan-nar u fuqhom niżel l-Ispirtu s-Santu.
5. Id-dixxipli ma baqgħux jibżgħu, u ħarġu barra fit-toroq jippridkaw u jgħallmu fuq Ġesu'.
6. Il-festa ta' meta l-Ispirtu s-Santu niżel fuq id-dixxipli ta' Ġesu' u meta twieldet il-Knisja, insejħulha Għid il-Ħamsin jew Pentekoste.
Picture
 


Comments
Leave a Reply