DUN KARM PSAILA

Dun Karm Psaila twieled u ndifen Ħaż-Żebbuġ (Malta). Il-monument ta' Dun Karm Psaila nsibuh il-Furjana. 

Dun Karm Psaila kien qassis, għalliem u poeta. Huwa kiteb ħafna poeżiji bit-Taljan u bil-Malti. Żewġ xogħlijiet ta' Dun Karm Psaila huma:               d-dizzjunarju Malti-Ingliż, u l-poeżija "Il-Jien u Lil Hinn Minni". Lil Dun Karm Psaila nsibuh bħala l-poeta nazzjonali ta' Malta għax hu kiteb l-Innu Malti. 

Robert Sammut hu dak li kiteb il-mużika ta' l-Innu Malti. Dan l-Innu nstema' għall-ewwel darba fit-Teatru Manuel li jinsab fil-Belt Valletta. 

Picture