L-INNU MALTI 

L-Innu Malti fih 6 versi u miktub forma ta' talba li fih insellmu lill-Malta u għalhekk meta nkantawh inqumu bil-wieqfa dritti.

L-INNU MALTI 

Lil din l-art ħelwa, l-omm li tatna isimha
Ħares Mulej, kif dejjem int ħarist.
Ftakar li lilha bil-oħla dawl libbist.

Agħti, kbir Alla, id-dehen lil min jaħkimha,
Rodd il-ħniena lis-sid, is-saħħa lill-ħaddiem.
Seddaq il-għaqda fil-Malti u s-sliem. 
Picture
Picture

Dun Karm Psaila

Picture

Robert Sammut